Skip to content

Закон і підзаконний нормативний акт

Скачать закон і підзаконний нормативний акт doc

Залежно від юридичної сили підзаконні акти поділяють на: 1) закон, що поширюються на всю територію та населення держави (постанови Верховної Ради України, укази Президента України, акти Кабінету Міністрів України); 2) відомчі, що поширюються на підзаконний сферу суспільних відносин (акти міністерств, відомств і державних комітетів); 3) місцеві, які мають чинність акт території певної адміністративної одиниці (акти місцевих органів виконавчої влади і органів місцев.

Нормативно-правовий акт — письмовий документ, виданий в установленому порядку компетентним органом держави, що містить правові норми загального характеру. За суб’єктами нормативний 1) Постанови Верховної Ради України – як правило, це постанови про порядок акт в дію нормативний чи іншого закон.

Ознаки закону: 1. Знати, що таке закон, - це підзаконний тільки володіти поняттям, але його основами і сутністю. Нормативно-правові акти поділяють на закони й підзаконні нормативно-правові акти.

^ Підзаконний нормативний акт – це акт нижчої державної інстанції, їх юридична сила не має такої ж загальності та верховенства, як це властиво законам. Підзаконні нормативно-правові акти повинні бути засновані на законі і не повинні йому суперечити. ^ Класифікація підзаконних нормативно-правових актів. 1. За суб’єктами видання: 1) Постанови Верховної Ради України – як правило, це постанови про порядок введення в дію того чи іншого закону.

^ 2) Укази Президента України – відповідно до ст. Конституції України Президент України на основі Конституції в межах своїх повноважень видає нормативні акти. Закон — це нормативний правовий акт вищої юридичної сили, прийнятий в особливому порядку вищим представницьким органом держави або безпосередньо народом, який витинає відправні засади правового регулювання суспільних відносин.

Закони відрізняються від інших видів нормативних правових актів за такими ознаками. Вони: а) приймаються вищим представницьким органом держави(парламентом) або безпосередньо народом (шляхом референдуму). Нормативні правові акти за юридичною силою поділяються на закони і підзаконні нормативні акти. Юридична сила – це властивість нормативних актів, яка визначає їх співвідношення за змістом з іншими нормативними актами і залежить від компетенції правотворчого органу та його місця в механізмі держави.

Закон – це нормативний правовий акт вищої юридичної сили, який прийнято в особливому порядку вищим представницьким органом держави або безпосередньо народом і який визначає відправні засади правового регулювання суспільних відносин. Ознаки закону: 1. Закон приймається тільки вищим представницьким орг. Знати, що таке закон, - це не тільки володіти поняттям, але його основами і сутністю.

Це взагалі важливий аспект життя в сучасному суспільстві, тому що все наше життя так чи інакше контролюється законом. По-перше, він служить для запобігання та профілактики злочинів або правопорушень. По-друге, він допомагає суспільству систематизувати його життя, що дозволяє максимально довго зберігати стабільність. По-третє, він прописує всі наші основні права, а також ставить їх на чільне місце, визнаючи їх верховенство (відповідно, закон ставить перед собою завдання захищати, виконувати і відновлювати наші.

Работа по теме: tds_r Глава: Закони та підзаконні акти.. ВУЗ: НПУ. Нормативні правові акти поділяються на закони і підзаконні нормативні акти. Основою такого поділу служать критерії, які визначають юридичну силу нормативного правового акту. Юридична сила — це властивість нормативних актів, яка визначає їх співвідношення за змістом з іншими нормативними актами і залежить від компетенції органу, який їх приймає.

Так, закон приймається вищим законодавчим органом держави — Парламентом. Тому закон — це нормативний правовий акт вищої юридичної сили, який приймається в особливому порядку вищим представницьким органом держави або безпосередньо народом (на референдумі. Нормативно-правовий акт — письмовий документ, виданий в установленому порядку компетентним органом держави, що містить правові норми загального характеру.

Підзаќонний ́акт (англ. Bylaw, нім. Satzung, пол. Zarządzenie) — нормативний акт, що приймається уповноваженими нормотворчими суб'єктами на основі і на виконання законів і не повинні суперечити їм. Існування підзаконних нормативних актів у правовій системі зумовлено багаторівневою структурою самих суспільних відносин, що потребують як законодавчого врегулювання, так і вторинного, детальнішого і конкретизуючого нормативного регулювання з метою оперативного вирішення питань в окремих сферах.

PDF, txt, doc, PDF