Skip to content

Акт інвентаризації готівки в касі

Скачать акт інвентаризації готівки в касі doc

Акт про результати інвентаризації інвентаризації коштів. Для проведення ревізії каси наказом керівника підприємства призначається акт, яка складає акт. Касі перевіряє наявність коштів шляхом повного перерахування всіх грошей, що готівки в касі, цінних паперів, чекових книжок тощо. Актуальна версія. Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку за книгами обліку.

Перед інвентаризацією каси керівник має видати наказ, у якому: призначити відповідну комісію (звісно, якщо у вас немає постійно діючої); — зазначити період, в який буде ревізія  Готівка в іноземній валюті заноситься до актів інвентаризації (окремих актів) із зазначенням назви і суми іноземної валюти, курсу Нацбанку на день інвентаризації, суми іноземної валюти в перерахунку на грошову одиницю України.

Інвентаризація каси в процесі ревізії. Інвентаризацію готівки в касі, яку обов’язково проводять раптово, організовують відразу після прибуття ревізора в господарство і пред’явлення ним повноважень керівникові. З метою забезпечення контролю за збереженням коштів ревізію починають з припинення касових операцій і раптової інвентаризації готівки в касі, цінних паперів і бланків суворої звітності в присутності касира і головного бухгалтер підприємства, яке підлягає ревізії.  Інвентаризація грошей оформляється актом інвентаризації наявності коштів.

Суми, виплачені на підставі розрахунково-платіжних відомостей, показують з відміткою: «До початку інвентаризації з відомості виплачено ___ грн. ___коп.». Інвентаризація каси - Облік грошових коштів - БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК - БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК - підручник - розкриті питання теоретичних основ бухгалтерського обліку, а також організації і практики ведення обліку на підприємствах України.

Враховано вимоги чинного законодавства, застосування нового Плану рахунків, а також Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Під час проведення інвентаризації залишок готівки в касі звіряється з даними обліку за Касовою книгою. Готівка, що зберігається в касі, але не підтверджена прибутковими касовими ордерами, вважається лишком готівки в касі.

При застосуванні підприємством у розрахунках РРО наявна на місці проведення розрахунку готівка звіряється касиром-оператором із сумою, зазначеною у денному звіті РРО. Інвентаризацію готівки слід проводити раптово. Інвентаризація коштів на рахунку в банку. Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік. акт інвентаризації грошових коштів в касі Акт інвентаризації готівкових грошових коштів.

Форма інвДані бухгалтерського обліку повинні фактично відповідати наявності грошових коштів, чекових. Методика проведення раптової Інвентаризації каси: Суб’єкти контролю Загальні положення з контролю за обігом грошових засобів та цінностей в касі сформульовані в Положенні про порядок ведення касових операцій в національній валюті в Україні. Акт застосовується для відображення результатів інвентаризації фактичної наявності коштів (готівки, поштових марок та ін.), що знаходяться в касі підприємства (організації).

Комісія перевіряє наявність коштів шляхом повного перерахування всіх грошей, що знаходяться в касі, цінних паперів, чекових книжок тощо. Акт складається у двох примірниках і підписується членами інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальною особою.

Один примірник акта передається до бухгалтерії підприємства (організації), другий — залишається у матеріально відповідальної особи. Якщо потрібно складсти акт про результати інвентаризації наявних коштів зразок можете взяти в цій статті.

rtf, txt, fb2, fb2